Campingregels

Algemene campingregels voor bezoekers en kampeerders van

mini Camping MOLENZICHT

 • Terrein: Iedereen die op het terrein aanwezig is, wordt geacht de regels te kennen. Deze dienen het gemeenschappelijk belang. Wij zijn bevoegd om een ieder die de regels niet naleeft of op een andere wijze de goede gang van zaken verstoort of verstoord heeft onmiddellijk van het terrein te verwijderen, resp. de toegang tot het terrein te ontzeggen.
 • Vertrek en betaling: bij vragen om de avond voor vertrek af te rekenen bij de receptie. Bij vertrek op zondag graag zaterdag afrekenen. De verschillende tarieven vindt u in de grote sanitaire ruimte. Bij vertrek betaalt u uw kampeergeld zoals op de nota is aangegeven. Laat uw plaats bij vertrek netjes achter. Zonder reservering betaalt u bij aankomst contant (geen pin) U ontvangt geen restitutie van het kampeergeld bij tussentijds of eerder vertrek. Uitzonderingen door de campingeigenaar bepaalt. Seizoen plaatsen: 1etermijn dient voor 1 mei en de 2etermijn voor 1 augustus voldaan te zijn. Verhuur van chalets of stacaravans: Veranderingen aan stacaravan of chalets dienen altijd in overleg en goedkeuring met de campingeigenaar,  deze verandering blijft eigendom van mini-camping Molenzicht.
 • Afwezigheid: Bent u voor langere tijd niet aanwezig, sluit dan het water en gas af, dit voor de veiligheid.
 • Bezoekers: zijn welkom en hoeven niet aangekondigd te worden.
 • Afval: Zorg voor een schone camping gooi uw afval in de daarvoor bestemde plaatsen. Afvalplek vooraan op de camping: huishoudelijk afval in de algemeen afvalcontainer. Plastic, blikken en tetrapakken in afgesloten zakken zelf wegbrengen en in de daar voor bestemde container deponeren. Papier in de daarvoor bestemde doos in de grote sanitaire ruimte.Denk om het milieu, gooi geen afvalwater met chemische middelen en andere niet biologisch afbreekbare stoffen in de toiletten en wasbakken, gebruik hiervoor de chemische stortplaats.
 • Veiligheid: MATIG uw snelheid vanaf de openbare weg, voor het woonhuis en op de gehele camping dient u stapvoets  te rijden.
 • BBQ: is toegestaan, wees voorzichtig met vuur en gooi nooit een brandende lucifer of sigaret weg. Zorg dat u altijd een emmer water binnen handbereik hebt.
 • Huisdieren: het is toegestaan om een hond (max. 2) mee te nemen op camping, deze dient echter aangelijnd en buiten op de openbare weg uitgelaten te worden, dus niet langs de oprijlaan of weilanden.
 • Speelgoed, skelters en fietsendie door Molenzicht beschikbaar gesteld zijn mogen gebruikt worden, gebruik hiervan binnen in de kantine is niet toegestaan. Het gebruik is op eigen risico. Kinderen spelen zoveel mogelijk onder begeleiding van volwassenen.
 • Privéterrein: Het bevinden op privéterrein, bedrijfsloods, bedrijfsterrein, en woonhuis is niet toegestaan.
 • Auto’s: Op het terrein is 1 auto gratis naast uw caravan of tent. Auto’s van gasten dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde parkeerplaats.Tijdens uw verblijf mag u op het terrein geen auto wassen en geen reparaties aan voertuigen uitvoeren.
 • Algemeen gebruik: wilt u iets gebruiken, vraag dit ons eerst.
 • Nachtrust: stilte op de camping vanaf 22.30 uur tot 7.00 uur, voorkom lawaai!
 • Aansprakelijkheid voor vernielingen: beschadigingen, vermissing e.d. van zich op ons terrein bevindende goederen van mens en dieraanvaarden wij niet.Molenzicht behoudt zich het recht voor eventuele toegebrachte schade aansprakelijk te stellen. Kamperen is op eigen risico, voor verzekering van tent, caravan , auto tegen storm, brand, diefstal e.d. dient u zelf zorg te dragen.
 • Bijgeschillenis het oordeel van de campingeigenaar bindend.

Wij verwachten van onze gasten dat er plezierig en respectvol met elkaar wordt omgegaan en wensen u een prettig verblijf op minicamping Molenzicht

Bij calamiteiten bel Jose 0627451197 of 0623696034